Neoclassicistisch heren- en burgerhuis: arcade

Beschermd monument van 21-01-1987 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Raapstraat
Locatie Raapstraat 20 (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/1223.1
  • OA002795

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Neoclassicistisch heren- en burgerhuis

Raapstraat 18-22, Antwerpen (Antwerpen)

Neoclassicistisch heren- en burgerhuis, nummer 18-20 gebouwd in 1878 naar ontwerp van Edmond Leclef voor de weduwe De Coen-Koelman, nummer 22 in 1840 naar ontwerp van Emmanuel Van Cuyck voor de heer Van Laeken.

Beknopte karakterisering

Typologiearcades
Stijlbarok
Dateringtweede helft 17de eeuw

Beschrijving

De barokarcade aan de zuidelijke zijde van de binnenplaats van het pand aan Raapstraat te Antwerpen, is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: "doordat het een barokarcade uit de tweede helft van de 17de eeuw betreft, voorzien van Toscaanse zuilen, geprofileerde rondbogen, versierde boogzwikken en een fries met trigliefen."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000701, Antwerpen 5de fase, advies KCML (1987).

Waarden

De arcade op de binnenkoer is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.