Pastorie Sint-Martinusparochie

Beschermd monument van 20-02-1939 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Meise
Deelgemeente Meise
Straat Brusselsesteenweg
Locatie Brusselsesteenweg 44 (Meise)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/23050/113.1
  • OB000634

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Pastorie Sint-Martinusparochie

Brusselsesteenweg 44, Meise (Vlaams-Brabant)

Pastorie in traditionele bak- en zandsteenstijl, bestaande uit twee aaneensluitende parallelle vleugels waarvan het oostelijke volume dateert uit de 17de eeuw en het westelijke uit de 18de eeuw.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Deze bescherming betreft de voormalige pastorie van de Sint-Martinusparochie (enkel het gebouw), heden gebruikt als gemeentehuis.

Waarden

De pastorie is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.