Beschermd monument

Pastorie Sint-Martinusparochie

Beschermd monument van 20-02-1939 tot heden

ID: 546   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/546

Besluiten

Pastorie, kerk, abdij van Vlierbeek, middeleeuws ingangskasteeltje en begijnhof
definitieve beschermingsbesluiten: 20-02-1939  ID: 33

Beschrijving

Deze bescherming betreft de voormalige pastorie van de Sint-Martinusparochie (enkel het gebouw), heden gebruikt als gemeentehuis.Waarden

De pastorie is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Pastorie Sint-Martinusparochie met tuin

Brusselsesteenweg 44 (Meise)
Pastorie in traditionele bak- en zandsteenstijl, bestaande uit twee aaneensluitende parallelle vleugels waarvan het oostelijke volume dateert uit de 17de eeuw en het westelijke uit de 18de eeuw. Een grondige restauratie gebeurde in 1902 naar de plannen van architect Jules Barbier, leerling van J.J. Van Ysendyck. De pastorie is omgeven door een tuin van 55 are met sporen van een 18de-eeuwse, regelmatige lusttuin met vijver en paviljoen; de tuin werd gedeeltelijk heraangelegd als parkeerterrein rond 1960.