Domein Ertbrugge - Zwarte Arend

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 16-09-1985 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen, Wijnegem
Deelgemeente Deurne, Wijnegem, Antwerpen
Straat Schotensesteenweg, Muggelei, Ertbruggelaan, Ertbruggestraat, Koningsarendlaan, Haviklaan, August Van de Wielelei, Merksemsebaan
Locatie August Van de Wielelei, Ertbruggelaan, Haviklaan, Koningsarendlaan, Schotensesteenweg (Antwerpen), Ertbruggestraat, Merksemsebaan, Muggelei (Wijnegem)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.03/10000/107.1
  • DA000652
  • OA000387

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Domein Ertbrugge - Zwarte Arend

August Van de Wielelei, Schotensesteenweg (Antwerpen), Ertbruggestraat (Wijnegem)

Het complex met de kastelen Ertbrugge en Zwarte Arend, de hoeven Sitters en Covens, de bijgebouwen, de restanten van de landerijen, de parken, parkbossen en landbouwgronden vormen een uniek overblijfsel van het leefmilieu van voornamelijk de 18de eeuw.

Is de omvattende bescherming van

Hoeve Covens

Ertbruggelaan 210, Antwerpen (Antwerpen)

Voormalige pachthoeve met losstaande bestanddelen, woonstalhuis met kern uit het vierde kwart van de 18de eeuw, langsschuur, wagenhuis en bakhuis.

Hoeve Sitters

Ertbruggelaan 180, Antwerpen (Antwerpen)

Voormalige pachthoeve met losstaande bestanddelen, met name woonstalhuis, stallen, karrenhuizen, melkhuis en langsschuur, opklimmend tot het vierde kwart van de 18de eeuw.

Kasteel Zwarte Arend

Ertbruggelaan 150, Professor Van den Wildenberglaan 1, 2, Antwerpen (Antwerpen)

Inplanting binnen rechthoekig omgracht park met ten westen toegang, kreeg in 1784 zijn huidig uitzicht, de voormalige westelijke dienstgebouwen zijn omgevormd in 1945.

Beschrijving

De bescherming als landschap betreft het complex van het kasteeldomein Ertbrugge en Zwarte Arend, de hoeves Sitters en Covens, de bijgebouwen, de parken, de parkbossen en landbouwgronden dat een uniek overblijfsel vormt van het leefmilieu van voornamelijk de 18de eeuw.

Waarden

Het domein Ertbrugge - Zwarte Arend is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

wetenschappelijke waarde

in casu natuurwetenschappelijke waarde

esthetische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.