Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hotel-restaurant La Peniche

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 54658   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/54658

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hotel-restaurant in bootvorm, in nabijheid van soortgelijk boothotel "La Normandie", gelegen op plaats van vroegere zeeverbinding "Schipgat", langswaar vissersvaartuigen binnenriepen, om via de Blekker door te varen naar Veurne.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hotel-restaurant La Peniche

Albert I Laan 4, 4A (Koksijde)
Hotel-restaurant in bootvorm, in nabijheid van soortgelijk boothotel "La Normandie", gelegen op plaats van vroegere zeeverbinding "Schipgat", langswaar vissersvaartuigen binnenriepen, om via de Blekker door te varen naar Veurne. Beschilderde, gecementeerde bakstenen constructie onder plat dak, naar ontwerp van R. Buyle (kunstschilder), gedateerd 1933.