Beschermd monument

Mouterij Cuypers

Beschermd monument van 04-12-2003 tot heden

ID: 547   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/547

Besluiten

Geografisch pakket Diest
definitieve beschermingsbesluiten: 04-12-2003  ID: 4132

Beschrijving

De voormalige Mouterij Cuypers te Diest, is beschermd als monument.Waarden

De mouterij Cuypers met inbegrip van alle werktuigen en hun toebehoren is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

Eén van de laatste nog resterende mouterijen, zo niet de laatst overgebleven industriële mouterij waar het productieproces aan de hand van de aanwezige uitrusting nog volledig kan worden gevolgd. Bovendien is zijn ontwikkeling vanaf 1880 tot de voornaamste productie-eenheid van 1936 nog afleesbaar. Het betreft een materiële illustratie van de bedrijfsarchitectuur die in 1880 bij een bedrijf, in casu een mouterij, hoorde. Het is tevens een materiële illustratie van de wijze waarop in 1936 een bedrijf, in casu een mouterij, werd gebouwd en ingericht. Het is bijgevolg een typologisch goed bewaard voorbeeld van een industriële mouterij uit het interbellum. Het is een voorname materiële getuige van een bedrijfstak die het Diestse bedrijfsleven gedurende decenniën heeft gedomineerd en tevens buitenlandse markten bevoorraadde. Het is een voorbeeld van de wijze waarop, zoals na de Franse Revolutie wel meer gebeurde, een bedrijf werd ingericht op een oudere historische site, namelijk de site van het voormalige Mariëndaalklooster waarbij dient te worden opgemerkt dat in tegenstelling tot de Diestse brouwerijen de mouterijen niet aan de Demer lagen.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Mouterij Cuypers

Peetersstraat 15-19 (Diest)
De mouterij Cuypers is de laatste overgebleven zelfstandige mouterij van Diest (stilgelegd halfweg de jaren 1990). De mouterij evolueerde tussen 1880 en 1977 uit de achterliggende bijgebouwen van de panden Peetersstraat 11-13 tot een indrukwekkend en waardevol industrieel ensemble.