Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa in art nouveau

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 54700   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/54700

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Villa in art-nouveaustijl met fraai, witgeschilderd ijzeren tuinhek, volgens kadastergegevens daterend van 1917; mogelijk tijdelijk gebruikt als pastorie van de parochie Oude Bareel. Dubbelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen, onder schilddak (nok parallel met de straat, Vlaamse pannen).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa in art-nouveaustijl

Antwerpsesteenweg 970 (Gent)
Villa in art-nouveaustijl, volgens kadastergegevens daterend van 1917; mogelijk tijdelijk gebruikt als pastorie van de parochie Oude Bareel. Dubbelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen, onder schilddak (nok parallel met de straat, Vlaamse pannen).