Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stadswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
54779
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/54779

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Bakstenen rijhuis van drie traveeën volgens bouwplan van 1927 naar ontwerp van architect Henri Cuvelier.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Fostierlaan 56 (Ronse)
Bakstenen rijhuis van drie traveeën volgens bouwplan van 1927 naar ontwerp van architect Henri Cuvelier.