Beschermd monument

Sint-Eligiuskapel

Beschermd monument van 15-03-1951 tot heden
ID: 548   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/548

Besluiten

Bedevaartskapel Sint-Eligius
definitieve beschermingsbesluiten: 15-03-1951  ID: 292

Beschrijving

Deze bescherming betreft de Sint-Eligiuskapel (enkel het gebouw).Waarden

De Sint-Eligiuskapel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Sint-Eligiuskapel

Hasseltbergstraat zonder nummer (Meise)
De huidige laatgotische Sint-Eligius- of Sint-Elooikapel, een bedevaartkapel, werd opgetrokken in 1652 en is gelegen op een ruim rechthoekig met gras begroeid en grotendeels omhaagd perceel, dat aan de zijde van de Nieuwelaan wordt afgeboord door een laag wit- en bakstenen muurtje met hekwerk en aan de andere zijden door lindebomen. Ze vormt de kern van Hasselt.