Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
54843
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/54843

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Burgerhuis met grosso modo naar het vooroorlogse uitzicht (vierde kwart van de 17de eeuw?) gereconstrueerde trapgevel.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Veemarkt 7 (Ieper)
Burgerhuis met grosso modo naar het vooroorlogse uitzicht (vierde kwart van de 17de eeuw?) gereconstrueerde trapgevel.