Beschermd monument

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart

Beschermd monument van 19-05-2005 tot heden
ID: 5486   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5486

Besluiten

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart
definitieve beschermingsbesluiten: 19-05-2005  ID: 4379

Beschrijving

De parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart is beschermd als monument.Waarden

De Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartkerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

als gaaf voorbeeld van neogotisch gebouw ingeplant in het dorpscentrum met omgevend kerkhof. De sobere neogotische baksteenarchitectuur met monumentale vierkante westtoren is kenmerkend voor de Kempense neogotiek die in haar vormgeving refereert aan de eenvoudige gotische architectuur van de streek. De kerk bewaart bovendien een zeer waardevol kunstbezit voornamelijk afkomstig uit de vroegere kerken die hier gestaan hebben, geïntegreerd in het neogotisch interieur. Ook het neogotisch meubilair, inzonderheid de retabels, hebben een bijzondere artistieke waarde.

historische waarde

als een 19de-eeuws gebouw van architect Jules Bilmeyer met een rijke geschiedenis teruggaande tot de 13de eeuw met belangrijke bouwfases in de 15de - 15de eeuw; archeologica zijn zeker in de bodem bewaard gebleven, terwijl de kolommen van schip en koor, alsmede de aanzet van de koorabsis nog dateren uit de 16de eeuw.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart

Dorpsstraat 100 (Wuustwezel)
Neogotische kerk omgeven door beboomd kerkhof afgezet met ijzeren hek op laag bakstenen muurtje.