Pastorie Sint-Martinusparochie

Beschermd monument van 13-04-1953 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Olen
Deelgemeente Olen
Straat Dorp
Locatie Dorp 18 (Olen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/13029/101.1
  • OA000469

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Pastorie Sint-Martinusparochie met tuin

Dorp 18, Olen (Antwerpen)

Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder schilddak, opgericht in 1768-1771; omliggende tuin met aan straatzijde korfboogpoort.

Beschrijving

De voormalige pastorie van de Sint-Martinusparochie te Olen, is beschermd als monument.

Waarden

De pastorie van het centrum, Sint-Martinusparochie, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.