Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Domein Spokenhof en hoeve Capenbergh

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 16-07-1993 tot heden

ID: 5493   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5493

Besluiten

Geografisch pakket Boechout
definitieve beschermingsbesluiten: 16-07-1993  ID: 2535

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht betreft het domein Spokenhof en de tegenoverliggende Capenberghhoeve.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: "Het geheel van het Spokenhof en de hoeve Capenbergh heeft historische waarde als natuurlijk gegroeide historische omgeving van het hof van plaisantie. Het geheel omvat twee van oudsher bijeenhorende elementen, namelijk de eigenlijke herenwoning en het neerhof. Daar de bewoners van het landgoed aangewezen waren op de productie van hun landgoed is het begrijpelijk dat het hof van plaisantie opgericht werd samen of in de nabijheid van een hoeve. Het Spokenhof behield zijn oorspronkelijke inplanting binnen de rechthoekige omgrachting. De tegenover het Spokenhof gelegen hoeve heeft naast een historische ook een volkskundige waarde. Het woonhuis met aansluitende stal heeft een verbouwd stalgedeelte en dateert vermoedelijk uit het begin van de 19de eeuw met een oudere, mogelijk 18de-eeuwse kern. De langsschuur kan mogelijk opklimmen tot de 16de eeuw. Niettegenstaande enkele aanpassingen bij het woonhuis met stal behield de hoeve de oorspronkelijke functie, volume, aanleg, vorm en 19de-eeuwse bouwmaterialen."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000789, Spokenhof (L. Wylleman, 1993).


Waarden

Het geheel gevormd door het Spokenhof en de tegenover gelegen hoeve is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Domein Spokenhof

Borsbeeksesteenweg 102 (Boechout)
Op hoek met Spokenhofstraat gelegen woning in traditionele bak- en zandsteenstijl , uit het eerste kwart van de 17de eeuw. Inplanting binnen rechthoekig omgracht en omhaagd domein.


Hoeve Capenbergh

Borsbeeksesteenweg 77 (Boechout)
Hoeve met losstaande bestanddelen op omhaagd domein en met geplaveid erf, gelegen tegenover zogenaamd Spokenhof.