Beschermd monument

Kasteel Rivierenhof: zomerlinde

Beschermd monument van 02-08-2010 tot heden

ID: 5497   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5497

Besluiten

Levend houtig erfgoed
definitieve beschermingsbesluiten: 02-08-2010  ID: 4757

Beschrijving

De bescherming omvat een zomerlinde.Waarden

De zomerlinde (Tilia platyphyllos), Rivierenhof , evenals een cirkelvormige zone met een straal van 30 meter er rond, is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu esthetische waarde: Met zijn grootte en volume vormt deze boom een belangrijk beeldbepalend object in het park.

sociaal-culturele waarde

Historische, in casu cultuurhistorische en volkskundige en sociaal-culturele waarde: De zomerlinde maakt deel uit van het park van het beschermde monument kasteel Rivierenhof en staat in het grasland tegenover de ingang van het beschermde monument Sterckxhof en vormt er visueel een eenheid mee.

historische waarde

Historische, in casu cultuurhistorische en volkskundige en sociaal-culturele waarde: De zomerlinde maakt deel uit van het park van het beschermde monument kasteel Rivierenhof en staat in het grasland tegenover de ingang van het beschermde monument Sterckxhof en vormt er visueel een eenheid mee.

volkskundige waarde

Historische, in casu cultuurhistorische en volkskundige en sociaal-culturele waarde: De zomerlinde maakt deel uit van het park van het beschermde monument kasteel Rivierenhof en staat in het grasland tegenover de ingang van het beschermde monument Sterckxhof en vormt er visueel een eenheid mee.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Opgaande zomerlinde Rivierenhof

Hooftvunderlei zonder nummer, Sterckshoflei zonder nummer, Ter Rivierenhof zonder nummer (Antwerpen)
De zomerlinde maakt deel uit van het park van het kasteel Rivierenhof en staat in het grasland tegenover de ingang van het Sterckxhof en vormt er visueel een eenheid mee. De lindeboom is met zijn grootte en zijn volume een belangrijk beeldbepalend object in het park. De zomerlinde (Tilia platyphyllos) in het Rivierenhof, evenals een cirkelvormige zone met een straal van 30 meter er rond, is beschermd als monument.