Beschermd cultuurhistorisch landschap

Sint-Janskapel met omgeving

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 08-07-1970 tot heden

ID: 5498   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5498

Besluiten

Sint-Janskapel met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 08-07-1970  ID: 577

Beschrijving

Sint-Janskapel met omgeving is beschermd als landschap.Waarden

De kapel van Sint-Jan de Krijter (Sint-Janskapel) en omgeving is beschermd als landschap omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde:

esthetische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Sint-Janskapel

Uilenbaan zonder nummer (Wommelgem)
Bak- en zandstenen kapel in gotische stijl uit begin 16de eeuw, vermoedelijk vergroot in de 17de eeuw.