Beschermd monument

Kasteeldomein Gellenberg

Beschermd monument van 10-08-2010 tot heden
ID: 55   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/55

Besluiten

Kasteeldomein Gellenberg
definitieve beschermingsbesluiten: 10-08-2010  ID: 4754

Beschrijving

De bescherming omvat het kasteeldomein Gellenberg.


Waarden

Het kasteeldomein Gellenberg is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Vermeld sinds de 14de eeuw als "hof ten Berge", leen van de hertog van Brabant, achtereenvolgens in het bezit van de adellijke familie van Hofstadt en van de Leuvense Oratorianen vormt Gellenberg historisch-genetisch een typisch voorbeeld van een historische hofstede die in het laatste kwart van de 18de eeuw - en dit door de Leuvense burgemeestersfamilie Baelmans - werd omgebouwd tot een huis van plaisantie met Franse tuin, die op zijn beurt in het begin van de 19de eeuw werd heraangelegd in een vroeg landschappelijke stijl, mét behoud van terrassen en taluds van de 18de-eeuwse geometrische aanleg.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: de historische gelaagdheid manifesteert zich ook in kasteel en bijgebouwen waarbij het huidige neoclassicistische aspect van het langgerekte, twee bouwlagen tellende en door hoek- en middenpaviljoenen gearticuleerde kasteelvolume het eindresultaat vormt van een systematische uitbreiding (circa 1860, 1907, 1911 en 1930) van het initiële, negen traveeën brede 18de-eeuwse landhuis (circa 1775), dat met zijn bepleisterde lijstgevel, dubbel register van grote rechthoekige, beluikte vensters, met een oculus opengewerkt boogfronton en zijn karakteristiek Lodewijk XVI-decor het voorname karakter van de parkgevel bepaalt.

historische waarde

in casu tuinkunsthistorische waarde: één van de weinige landgoederen in de regio waar de oudere structuren - in dit geval onder meer terrassen en taluds van de 18de-eeuwse geometrische aanleg - door opeenvolgende transformaties niet werden uitgewist wat resulteert in een opmerkelijke historische leesbaarheid, bovendien één van de zeldzaam bewaarde voorbeelden van een vroeg landschappelijke tuin uit het begin van de 19de eeuw, met uitgesproken parkarchitecturale kwaliteiten met boeiende gezichten en perspectieven alsook een merkwaardige tuinfolly.

wetenschappelijke waarde

Omwille van de opmerkelijke collectie van tot 250 jaar oude en - wat de recentere aanplantingen betreft - zeldzame bomen is het domein, dat tevens over een rijke inheemse flora beschikt, vanuit dendrologisch oogpunt van een uitzonderlijke waarde.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kasteeldomein Gellenberg

Gellenberg 93, 93A, 95, 97 (Lubbeek)
Langgerekt, tweelaags 18de-eeuws landhuis met opeenvolgende uitbreidingen circa 1850, 1907, 1911 en 1930, diverse bakstenen bijgebouwen uit de 18de eeuw en later, gelegen in een domein dat begin 19de eeuw in vroeg-landschappelijke stijl werd heraangelegd.