Beschermd cultuurhistorisch landschap

Woning Pottenhuys met omgeving

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 14-10-1975 tot heden

ID
5504
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5504

Besluiten

Pottenhuis met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 14-10-1975  ID: 866

Beschrijving

Het zogenaamde ‘Pottenhuys’ is met zijn onmiddellijke omgeving beschermd als landschap.Waarden

De omgeving van het Pottenhuis is beschermd als landschap omwille van het algemeen belang.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Woning Pottenhuys

Broekstraat 78-80 (Bornem)
Huis van circa 1642, mogelijk verhoogd en inwendig aangepast circa 1773, toen het gebouw verkocht werd. Lange tijd in gebruik als pottenbakkerij en herberg.