Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Verbindingsarm tussen Schelde en Oude Schelde

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 26-03-2007 tot heden

ID
5505
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5505

Besluiten

Saskom en omgeving
wijzigingsbesluiten: 26-03-2007  ID: 11165

Beschrijving

De verbindingsarm tussen de Schelde en Oude Schelde met de aanpalende tuinen werd beschermd als dorpsgezicht bij ministerieel besluit van 18 november 1991. Deze bescherming werd gedeeltelijk gewijzigd bij ministerieel besluit van 26 maart 2007.Waarden

De verbindingsarm tussen de Schelde en de Oude Schelde met de aanpalende tuinen is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Verbindingsarm tussen Schelde en Oude Schelde

Sas (Bornem)
De oudst bewaarde mechanische sluis van Belgiƫ van 1589-1592, verbond de Oude Schelde met de Schelde en werd aangelegd om de Oude Schelde toegankelijk te maken voor de scheepvaart vanuit de Schelde.

Is de omvattende bescherming van

Boerenwoning

Sas 2 (Bornem)
Gerenoveerde en alleenstaande landelijke woning, van circa 1867.


Herberg Sashuis

Sas 1 (Bornem)
Sashuis, herberg en tot restaurant aangepast bijgebouw rechts, in kern naar verluidt opklimmend tot de 17de eeuw.


Hoogstamboomgaard

Rijksweg zonder nummer (Bornem)
Waar de Oude Schelde binnenkomt aan het Sas, ligt vlakbij de Rijksweg op de oever van de rivier een relict van een hoogstamboomgaard. De boomgaard telt vooral perelaars. Door de aanleg van een nieuwe oprit aan de Rijksweg ging een deel van de boomgaard verloren.


Italiaanse populier als bakenboom

Sas zonder nummer (Bornem)
Ter hoogte van het Sas op de Oude Schelde staat tegen de Scheldedijk een Italiaanse populier. Deze hoog opgaande boom markeert het sas en vervulde zo een bakenfunctie voor de schippers op de Schelde.


Sas van Bornem

Sas zonder nummer (Bornem)
De in ons land oudst bewaarde mechanische sluis van 1589-1592, met drievoudige functie: het versluizen van schepen, de waterscheiding en de afwatering.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Landschap van de Oude Schelde tussen Bornem en Weert

Bornem, Weert (Bornem)
De ankerplaats omvat een zo goed als ongeschonden, 13de-eeuws, grotendeels gesloten, Scheldelandschap dat doorkruist wordt door oude dijken en wegstructuren. Centraal loopt van noord naar zuid de Oude Schelde, met nog goed bewaarde mechanische sluis, als dominant structurerend element. Langs de zuidgrens van deze oude Scheldearm ligt het neogotische kasteel van Marnix van St.-Aldegonde met bijhorend gaaf, hoofdzakelijk bebost, domein met eendenkooi en gekenmerkt wordt door een rastervormig dreven- en afwateringspatroon. Ten noorden van de Oude Schelde is het landschap meer open en heeft men een afwisseling van weilanden en populieraanplanten, gekenmerkt door talrijke vijvers. Typisch in de ankerplaats is de verspreide kleinschalige bebouwing uit tweede helft 19de en begin 20ste eeuw.