Parochiekerk Sint-Bavo

Beschermd monument van 06-07-1957 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Oud-Turnhout
Deelgemeente Oud-Turnhout
Straat Kerkstraat
Locatie Kerkstraat zonder nummer (Oud-Turnhout)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/13031/102.1
  • OA000489

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Bavo

Kerkstraat 100, Oud-Turnhout (Antwerpen)

Vrijstaande, georiënteerde kerk in overwegend gotische en classicistische stijl met neogotisch-getinte gedeelten, opklimmend tot de 14de eeuw.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De Sint-Bavokerk te Oud-Turnhout, is beschermd als monument.

Waarden

De kerk met toren van de Sint-Bavoparochie is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.