Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis in eclectische stijl

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
55090
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/55090

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 3. Onderkelderd enkelhuis in eclectische stijl, van twee trav. en drie bouwl., onder mansardedak (leien) met dakkapelletje, uit XX a. Verankerde lijstgevel van kalkzandsteen met neoromaanse inslag; ongelijke trav. geleed door kordons. Smalle deurtrav. met korfboogdeur met gekoppeld bovenlicht ingeschreven in rondboog. Brede en licht uitspringende venstertrav. bekroond met topgevel meAanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis in eclectische stijl

Sint-Baafsplein 11, 11A (Gent)
Onderkelderd enkelhuis in eclectische stijl, van twee traveeën en drie bouwlagen, onder mansardedak met dakkapelletje, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Verankerde lijstgevel van kalkzandsteen met neoromaanse inslag.