Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eenheidsbebouwing van twee burgerhuizen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
55179
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/55179

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nrs. 31-32. Eenheidsbebouwing van twee enkelhuizen vlg. spiegelbeeldschema; elk twee trav. met souterrain en twee bouwl. onder zadeldak, uit XX a. Kroonlijst op houten klossen. Lijstgevels van rode baksteen boven een plint van arduin. Belijnende banden van geglazuurde baksteen ter hoogte van onder- en bovendorpels. Segmentbogige muuropeningen. Bewaard schrijnwerk (574).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Eenheidsbebouwing van burgerhuizen

Kazernevest 31-32 (Brugge)
Eenheidsbebouwing van twee enkelhuizen volgens spiegelbeeldschema; elk twee traveeën met souterrain en twee bouwlagen onder zadeldak, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.