Beschermd cultuurhistorisch landschap

Het Moer: fase 1

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 03-05-1985 tot heden

ID
5518
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5518

Besluiten

Het Moer: fase 1
definitieve beschermingsbesluiten: 03-05-1985  ID: 2047

Beschrijving

De bescherming als landschap omvat het centrale deel van het Moer te Bornem/Puurs. Het Moer werd beschermd als landschap in drie fasen. Het Moer - fase 1 bevat het centraal gelegen plassencomplex omgeven door laaggelegen, vochtige broekbossen.Waarden

Het Moer is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

wetenschappelijke waarde

in casu natuurwetenschappelijke waarde

historische waarde

-

esthetische waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Eikendreef

Eikerheide zonder nummer (Bornem)
Het Moer, een gebied met grote verscheidenheid aan gesloten bospartijen en open gedeelten bestaande uit: akkers, weiden, vijvers, plassen, grachten, moerassen, e.d. wordt doorkruist met dreven, houtkanten en dijken die we al op de 18de-eeuwse Ferrariskaart kunnen waarnemen. Met uitzondering van deze eikendreef zijn nu de meeste dreven heraangeplant met populieren. Deze intacte mooi ontwikkelde eikendreef geeft ons nog een beeld van hoe het gebied er vroeger moet uitgezien hebben.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Het Moer bij Eikevliet en de Grote Kouter

Bornem, Hingene (Bornem), Puurs (Puurs-Sint-Amands)
Het Moer, gelegen tussen de dorpskernen van Bornem, Hingene, Wintham, Eikevliet en Puurs, betreft een centraal gelegen vochtig bos- en moerasgebied, omgeven door kleinschalig cultuurland. De noordelijk gelegen open kouter van Hingene, eertijds een landbouwgebied, is nog mooi gerelateerd aan het lager gelegen moer met een opvallende steilrand als overgang. Het landschap is afwisselend gesloten (hoogstammige bossen, broekbossen, e.d.) en open (weilanden, moerassen, vijvers, e.d.) gebieden, doorweven met lineaire en puntvormige landschapselementen. De ruimtelijke structuur, het centrale afwateringsnetwerk, het wegenpatroon en de perceelsstructuur is de afgelopen 300 jaar vrijwel identiek en gaaf gebleven.

Andere relaties

Wordt opgevolgd door

Het Moer: fase 2

Eikerheide, Schoonaardestraat, Spuistraat (Bornem)