Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve losse bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 55186   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/55186

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Eveneens in een bochtige zijstraat gelegen hoeve uit eind 18de eeuw in boomgaard met waterplas.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Heirstraat 79 (Aalter)
Eveneens in een bochtige zijstraat gelegen hoeve uit eind 18de eeuw in boomgaard met waterplas.