Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Herenhuis Molenwaterhof met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 11-09-1979 tot heden

ID: 5521   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5521

Besluiten

Geografisch pakket Herentals
definitieve beschermingsbesluiten: 11-09-1979  ID: 1324

Beschrijving

De bescherming omvat het reeds als monument beschermde herenhuis Molenwaterhof of kasteel Diercxens en de omgevende ommuurde tuin en een conciërgewoning ten zuiden aansluitend op het hoofdgebouw. Deze bescherming werd op 16 september 1994 uitgebreid met het gedeelte ten noorden van de gedempte Molennete.Waarden

De omgeving van het kasteel Diercxens is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Herenhuis Molenwaterhof en tuin

Wolstraat 18 (Herentals)
Neoclassicistisch herenhuis met ommuurde tuin en bijgebouwen met U-vormige opstelling en gesitueerd tussen de Wolstraat en de Nederrij, opgetrokken in 1841.