Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Herenhuis Molenwaterhof: uitbreiding omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 16-09-1994 tot heden

ID: 5522   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5522

Besluiten

Molenwaterhof
definitieve beschermingsbesluiten: 16-09-1994  ID: 2746

Beschrijving

De bescherming als stadsgezicht betreft de omgeving van het Molenwaterhof of kasteel Diercxens, meer bepaald het deel van de tuin ten noorden van de historische waterloop – de Molennete – die het domein doorkruist. Deze bescherming is een uitbreiding van het stadsgezicht uit 1979.

Het beschermingsdossier motiveert de stedenbouwkundig-esthetische waarde van de uitbreiding tot het gedeelte van het Molenwaterhof gelegen tussen de Molennete, de Molenstraat (huidige Wolstraat) en de achterzijde van de bebouwing langs de Nederrij als volgt: als perceel grond dat oorspronkelijk één geheel vormt met het Molenwaterhof en dat bepalend is voor de inplanting van dit beschermde monument.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000485, Herentals: stadsgezichten en monumenten (BRENDERS F., 1994).


Waarden

Uitbreiding van de bescherming als stadsgezicht tot het gedeelte tussen de Molennete, de Wolstraat en de achterzijde van de bebouwing langs de Nederrij te Herentals omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu stedenbouwkundig-esthetische waarde


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Herenhuis Molenwaterhof en tuin

Wolstraat 18 (Herentals)
Neoclassicistisch herenhuis met ommuurde tuin en bijgebouwen met U-vormige opstelling en gesitueerd tussen de Wolstraat en de Nederrij, opgetrokken in 1841.