Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Uylenburgh

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 55273   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/55273

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Eigen woning van architect René Doom (Roeselare) in ommuurde tuin. Zowel in het exterieur (onder meer reliëf in de voorgevel) als, naar verluidt, in het interieur zijn voorstellingen van de uil te vinden.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Architectenwoning Uylenburgh

Uilstraat 30 (Roeselare)
Eigen woning van architect René Doom (Roeselare) in ommuurde tuin. Zowel in het exterieur (onder meer reliëf in de voorgevel) als, naar verluidt, in het interieur zijn voorstellingen van de uil te vinden.