De Fortuyne

Beschermd monument van 21-01-1987 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Rosier
Locatie Rosier 14 (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/971.1
  • OA002798

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

De Fortuyne

Rosier 14, Antwerpen (Antwerpen)

Traditioneel herenhuis met dubbelhuisopstand, te dateren in de 17de eeuw en tot zijn huidige vorm aangepast in de 18de eeuw.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het herenhuis De Fortuyne is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: "gebouw in traditionele stijl uit de 17de eeuw met aanpassingen uit de tweede helft van de 18de eeuw".

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000701, Antwerpen 5de fase, advies KCML (1987).

Waarden

Rosier 14 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.