Beschermd monument

Warandepark

Beschermd monument van tot heden

ID
553
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/553

Besluiten

Geografisch pakket Diest
definitieve beschermingsbesluiten: 04-12-2003  ID: 4132

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De bescherming omvat de Warande met archeologische resten, de ommuring, het poortgebouw en den Drossaard met portierswoning.Waarden

De Warande met archeologische resten, de ommuring, het poortgebouw en den Drossaard met portierswoning is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

gelegen in het centrum van Diest en ingesloten door het Henri Verstappenplein, de Sint-Jansstraat, het stadion aan het Sint-Jansveld, de Zeven Weeënstraat en de Veemarkt, vormt de Warande een historisch waardevolle site: als woonplaats van de Heren van Diest (1080-1499) die er achtereenvolgens drie verschillende hoogteburchten lieten optrekken, als jachtdomein van de prinsen van Oranje-Nassau (1499-einde 18de eeuw) en als verblijfplaats van drossaard Frans Fernand de Paramo, die er circa 1777, aansluitend op de begin 18de-eeuwse portierswoning, een voorname herenwoning liet optrekken in de vorm van een bakstenen dubbelhuis met middenrisaliet geflankeerd door pilasters met Franse voegen en voorzien van een grote, geprofileerde rondboogdeur met voluutsluitsteen. Sinds 1937 omgevormd tot stadspark met monumentale ingangspoort in de vorm van een witbepleisterde arcadestructuur bekroond met beelden van het in 1956 gesloopte Brusselse noordstation getuigt de beplanting waaronder een varenbeuk (Fagus Sylvatica 'Asplenifolia'), een bontbladige cultivar van gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus 'Leopoldii'), een ruwe iep met opgaande twijgen (Ulmus glabra 'Exoniensis'), een gewone beuk (Fagus Sylvatica) en een witte paardenkastanje (Aesculus hippocastanum) van het 19de-eeuwse, ommuurde landschapspark, door de brouwersfamilie Verstappen na 1820 gecreëerd in functie van een inmiddels gesloopte neoclassicistische herenwoning.

wetenschappelijke waarde

geologisch interessante getuigenheuvel uit ijzerhoudende zandsteen - een in de streek veel ontgonnen en gebruikt bouwmateriaal - en voor de studie van heerlijke residenties in de middeleeuwen wetenschappelijk interessante site dankzij de archeologische resten van een motte met donjon en neerhof uit het laatste kwart van de 11de eeuw, een ijzerzandstenen zaalgebouw met poortgebouw uit het begin van de 13de eeuw en een complexe residentie uit het eerste kwart van de 14de eeuw.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Warandepark

Graanmarkt, Sint-Janstraat 2, 2A (Diest)
De Warande is een heuvel van Diestiaans ijzerzandsteen in het midden van de stad, met een donjon­ motte en sporen van een 14de-eeuwse burcht. Het park werd aangelegd in landschappelijke stijl circa 1880 met als middelpunt de donjonmotte als lindenprieel. In het park bevinden zich archeologische resten, een omheiningsmuur, drossaardswoning met portierswoning en een neoclassicistisch herenhuis (1847-1848) omgevormd tot monumentale toegangspoort.

Is de omvattende bescherming van

Residentie van drossaard Fernandez de Paramo

Sint-Janstraat 2, 2A (Diest)
Waardig dubbelhuis met twee verdiepingen uit het vierde kwart van de 18de eeuw opgetrokken uit bak- en zandsteen met holrond bepleisterde kroonlijst.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.