Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Kasteeldomein Marnix van Sint-Aldegonde

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
5532
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5532

Besluiten

Kasteel Marnix en park
definitieve beschermingsbesluiten: 13-03-1979  ID: 1241

Beschrijving

Het geheel van het kasteel Marnix met bijgebouwen, het omringende park, toegangsbrug en poortgebouw is beschermd als dorpsgezicht.Waarden

Het kasteel Marnix en omringend park zijn beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

in casu esthetische waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kasteeldomein Marnix van Sint-Aldegonde

Kasteelstraat 35 (Bornem)
Dubbel omgracht kasteel, gelegen in het noordoosten van het grafelijk domein langs de Oude Schelde. De kasteelgronden omvatten vooral bossen en weilanden.