Beschermd monument

Kasteel Marnix van Sint-Aldegonde

Beschermd monument van 13-03-1979 tot heden
ID: 5533   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5533

Besluiten

Kasteel Marnix en park
definitieve beschermingsbesluiten: 13-03-1979  ID: 1241

Beschrijving

Deze bescherming omvat enkel het wooneiland met de hoofdgebouwen van het kasteel Marnix, gelegen binnen de walgracht.


Waarden

Het kasteel Marnix is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

in casu esthetische waarde


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteeldomein Marnix van Sint-Aldegonde

Kasteelstraat 35 (Bornem)
Dubbel omgracht kasteel, gelegen in het noordoosten van het grafelijk domein langs de Oude Schelde. De kasteelgronden omvatten vooral bossen en weilanden.