Beschermd monument

Kasteel Marnix van Sint-Aldegonde: toegangsbrug

Beschermd monument van 13-02-1998 tot heden

ID
5537
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5537

Besluiten

Kasteel van Bornem: poortgebouw, bijgebouwen, binnenkoeren en toegangsbrug
definitieve beschermingsbesluiten: 13-02-1998  ID: 3275

Beschrijving

Deze bescherming betreft de brug over de walgracht die toegang geeft tot het wooneiland van het kasteel Marnix.Waarden

De toegangsbrug naar het kasteel van Bornem is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Toegangsbrug naar het kasteel gebouwd in 1895 naar ontwerp van E. Janlet in navolging van de stijl van Hendrik Beyaert.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteeldomein Marnix van Sint-Aldegonde

Kasteelstraat 35 (Bornem)
Dubbel omgracht kasteel, gelegen in het noordoosten van het grafelijk domein langs de Oude Schelde. De kasteelgronden omvatten vooral bossen en weilanden.