Beschermd cultuurhistorisch landschap

Het Moer: fase 2

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 30-03-1987 tot heden

ID
5539
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5539

Besluiten

Het Moer: fase 2
definitieve beschermingsbesluiten: 30-03-1987  ID: 2290

Beschrijving

Deze bescherming omvat een bosgebied, afgewisseld met grasland en ruigten ten noorden en ten zuiden van het centraal gelegen plassencomplex dat beschermd werd als het Moer - fase 1.Waarden

Het Moer - fase 2 is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

wetenschappelijke waarde

-

historische waarde

-

esthetische waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Eikendreef

Schoonaardestraat zonder nummer (Bornem)
De Schoonaardestraat is een gekasseide weg met aan beide zijden een bomenrij. De dreef is deels aangeplant met opgaande eiken. Het tweede deel bestaat uit lindebomen. De bomen zijn met een plantafstand van ca. 9 m aangeplant en zijn voorzien van een hoog opgesnoeide takvrije stam.


Lindendreef

Schoonaardestraat zonder nummer (Bornem)
De Schoonaardestraat is een gekasseide weg met aan beide zijden een bomenrij. De dreef is deels aangeplant met opgaande linden. Het eerste deel bestaat uit eikenbomen. De bomen zijn met een ruime plantafstand aangeplant en de jonge bomen worden voorzien van een hoog opgesnoeide takvrije stam.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Het Moer bij Eikevliet en de Grote Kouter

Bornem, Hingene (Bornem), Puurs (Puurs-Sint-Amands)
Het Moer, gelegen tussen de dorpskernen van Bornem, Hingene, Wintham, Eikevliet en Puurs, betreft een centraal gelegen vochtig bos- en moerasgebied, omgeven door kleinschalig cultuurland. De noordelijk gelegen open kouter van Hingene, eertijds een landbouwgebied, is nog mooi gerelateerd aan het lager gelegen moer met een opvallende steilrand als overgang. Het landschap is afwisselend gesloten (hoogstammige bossen, broekbossen, e.d.) en open (weilanden, moerassen, vijvers, e.d.) gebieden, doorweven met lineaire en puntvormige landschapselementen. De ruimtelijke structuur, het centrale afwateringsnetwerk, het wegenpatroon en de perceelsstructuur is de afgelopen 300 jaar vrijwel identiek en gaaf gebleven.

Andere relaties

Wordt opgevolgd door

Het Moer: fase 3

Eikerheide, Schoonaardestraat, Spuistraat (Bornem), Rijksweg (Puurs-Sint-Amands)

Heeft als voorganger

Het Moer: fase 1

Eikerheide (Bornem)