Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Koninklijk Atheneum

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
55417
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/55417

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Opgetrokken door het Ministerie van Openbare Werken naar ontwerp van architect De Zutter, onder leiding van aannemer Van Coillie. Eerstesteenlegging in maart 1947. Plechtig ingehuldigd op 1 juni 1949, doch slechts in gebruik genomen in 1950, de volledige verhuis volgde in 1951. U-vormig schoolcomplex in naoorlogse modernistische stijl.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Koninklijk Atheneum

Eikelstraat 41 (Eeklo)
Opgetrokken door het Ministerie van Openbare Werken naar ontwerp van architect De Zutter, onder leiding van aannemer Van Coillie. Eerstesteenlegging in maart 1947. Plechtig ingehuldigd op 1 juni 1949, doch slechts in gebruik genomen in 1950, de volledige verhuis volgde in 1951. U-vormig schoolcomplex in naoorlogse modernistische stijl.