Handbediende 10-tonskraan Stückenholz

Beschermd monument van 03-07-2012 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Hanzestedenplaats
Locatie Hanzestedenplaats zonder nummer (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/1047.1
  • DA002348
  • OA003212

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Handbediende 10-tonskraan Stückenholz

Hanzestedenplaats zonder nummer, Antwerpen (Antwerpen)

Enig overgebleven en gaaf bewaard voorbeeld van een kleine handbediende havenkraan uit 1884.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Deze kraan bevond zich oorspronkelijk op de locatie van het Nieuw Lobroekdok. In 2011 werd de kraan verplaatst naar de Hanzestedenplaats waar ze nu is beschermd.

Waarden

De handbediende havenkraan met een capaciteit van 10 Ton is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

als enig overgebleven en gaaf bewaard voorbeeld van een kleine handbediende havenkraan uit 1884. Deze kraan heeft op verschillende plaatsen in de Antwerpse haven nuttig werk geleverd o.a. bij het herstellen van schepen en bij het monteren van grote havenkranen rond de eeuwwisseling en illustreert hoe ook kleine handbediende hefwerktuigen deel uitmaakten van de haveninfrastructuur gedurende een hele periode vanaf 1884 tot quasi het einde van de 20ste eeuw. Het betreft hier ook waardevolle illustratie van de technieken die bij constructie van een dergelijke kleine havenkraan in 1884 werden toegepast.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.