Den Gruenen Schilt

Beschermd monument van 17-07-1981 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Oude Koornmarkt
Locatie Oude Koornmarkt 42 (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/288.1
  • OA000921

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Den Gruenen Schilt

Oude Koornmarkt 42, Antwerpen (Antwerpen)

Traditioneel diephuis met trapgevel van vier traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak, uit de tweede helft van de 16de eeuw.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Woning Den Gruenen Schilt is beschermd als monument.

In het beschermingsdossier wordt de historische en artistieke waarde van het huis als volgt gemotiveerd: "Overblijfsel van de 16de-eeuwse bebouwing langs de historische belangrijke uitvalsweg richting Mechelen, waar tot in de 15de eeuw de wekelijkse graanmarkten werden gehouden (confer de nabijheid van de brouwerijen in de Kannenstraat). Fraai straatbeeld door de afwisseling van top- en lijstgevels en door de diversiteit van bouwstijlen uit de 16de, 17de en 19de eeuw. 'De Groenen Scilt' klimt op tot in de tweede helft van de 16de eeuw; de ordonnantie van de bovenverdieping en van de trapgevel bleef bewaard. Grote trapgevel van drie geledingen met overhoekse topstukken, tweede geleding met een typisch Antwerps drielicht. Representatief voorbeeld van een 16de-eeuwse gotische woonhuisgevel te Antwerpen."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000535, Oude Koornmarkt 42: huis De Groenen Scilt (F. Brenders, 1981)

Waarden

Het huis genaamd De Groenen Scilt is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.