Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hotel

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
55589
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/55589

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Franchommelaan nr. 3/ Badersstraat. Hoekpand van vier bouwlagen met gecementeerde lijstgevel met sobere neoclassicistische vormgeving. Gebouwd als hotel eind 19de of begin 20ste eeuw, nog steeds dezelfde functie. Nrs. 9 en 13 in dezelfde trant.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hotel

Franchommelaan 3 (Blankenberge)
Hoekpand van vier bouwlagen met gecementeerde lijstgevel met sobere neoclassicistische vormgeving. Gebouwd als hotel eind 19de of begin 20ste eeuw.