Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Parochiekerk Sint-Michiel

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
55599
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/55599

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Normaal geöosterd kerkgebouw, op een lichte verhevenheid in het dorp en omgeven door een plantsoentje met oorlogsgedenkteken.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiekerk Sint-Michiel

Marktplein 1X (Beveren)
Georiënteerd kerkgebouw, op een lichte verhevenheid in het dorp en omgeven door een plantsoentje met oorlogsgedenkteken.