Hydraulische walkraan De Trouw

Beschermd monument van 30-09-2002 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Kattendijkdok-Oostkaai
Locatie Kattendijkdok-Oostkaai zonder nummer (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/1039.1
  • OA003162

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Hydraulische walkraan De Trouw

Kattendijkdok-Oostkaai zonder nummer, Antwerpen (Antwerpen)

Voorbeeld van een op sporen op de havenkaden rijdende hydraulische portaalpyramide- of hoogportaalkraan uit 1912, gebouwd door één van de belangrijke Belgische constructeurs.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Deze bescherming betreft de hydraulische walkraan inclusief de uitrusting en de sporen waarop deze kraan reed.

Waarden

De hydraulische walkraan toebehorend aan nv "De Trouw' met inbegrip van de volledige uitrusting alsook van de sporen op de kade zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

als voorbeeld van een op sporen op de havenkaden rijdende hydraulische portaalpyramide- of hoogportaalkraan uit 1912, gebouwd door één van de belangrijke Belgische constructeurs en na 1975 omgebouwd tot een kraan met aandrijving door oliedruk. Het betreft tevens een materiële illustratie van de wijze waarop de haveninfrastructuur in de Antwerpse haven oorspronkelijk in belangrijke mate functioneerde met behulp van waterkracht als drijfkracht tijdens de periode 1877-1977 (1877: besluit gemeenteraad). Tenslotte illustreert deze kraan hoe een oud havenwerktuig in een vrij recente periode nog werd omgebouwd en aangepast aan de noden van de dag.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.