Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Tuinwijk ontworpen in 1928 door Fernand De Ruddere

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
55622
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/55622

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Straat met 48 arbeiderswoningen, van 1929 tot 1931 gerealiseerd door de pas opgerichte sociale huisvestingsmaatschappij Dendermondse Goedkope Woningen (sinds 1958 Dendermondse Volkswoningen) aan de Pater De Smetlaan, naar ontwerp van stadsarchitect Fernand de Ruddere.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Sociale woonwijk van 1931

Donckstraat 43-61, Pater De Smetlaan 1-38 (Dendermonde)
Straat met 48 arbeiderswoningen, van 1929 tot 1931 gerealiseerd door de pas opgerichte sociale huisvestingsmaatschappij Dendermondse Goedkope Woningen (sinds 1958 Dendermondse Volkswoningen) aan de Pater De Smetlaan, naar ontwerp van stadsarchitect Fernand de Ruddere.