Elektrische kraan 371 JA

Beschermd monument van 30-09-2002 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Wijnweg
Locatie Wijnweg zonder nummer (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/1040.1
  • OA003163

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Elektrische kraan 371 JA

Wijnweg zonder nummer, Antwerpen (Antwerpen)

Enig nog resterend en goed bewaard exemplaar van twintig op sporen op de havenkaden rijdende elektrische stukgoedkranen uit 1958-59, uitzonderlijk gebouwd door een Duitse firma in een periode waarin de meeste kranen Boomse kranen waren.

Beknopte karakterisering

Typologiehavenkranen
Dateringna WO II

Beschrijving

Deze bescherming betreft de elektrische kraan nummer 371 JA met inbegrip van de uitrusting en de sporen waarop de kraan reed.

Waarden

De elektrische kraan nr. 371 JA met inbegrip van de volledige uitrusting alsook de sporen op de kade is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

als enig nog resterend en goed bewaard exemplaar van twintig op sporen op de havenkaden rijdende elektrische stukgoedkranen uit 1958-1959, uitzonderlijk gebouwd door een Duitse firma (Fr. Kocks) in een periode waarin de meeste kranen Boomse kranen waren. Karakteristiek aan deze kraan is dat de topbeweging aan de buitenzijde via een tand/heugel wordt aangedreven. Het betreft tevens een materiële illustratie van de wijze waarop de haveninfrastructuur in de Antwerpse haven vanaf 1909 steeds méér met behulp van elektriciteit als drijfkracht functioneerde alsook van de aankoop van steeds zwaardere havenkranen.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.