Elektrische kraan 347 IA

Beschermd monument van 30-09-2002 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Vosseschijnstraat
Locatie Vosseschijnstraat zonder nummer (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/1038.1
  • OA003161

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Elektrische kraan 347 IA

Vosseschijnstraat zonder nummer, Antwerpen (Antwerpen)

Enig nog resterend en goed voorbeeld van een op sporen op de havenkaden rijdende elektrische kraan uit 1953-54, uitgerust met een topbeweging met tegengewicht, gebouwd door één van de belangrijke Belgische constructeurs.

Beknopte karakterisering

Typologiehavenkranen
Dateringna WO II

Beschrijving

Deze bescherming betreft de elektrische kraan 347 IA met uitrusting en de sporen waarop de kraan reed.

Waarden

De elektrische kraan nr. 347 IA met inbegrip van de volledige uitrusting alsook de sporen op de kade is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

als enig resterend en goed voorbeeld van een op sporen op de havenkaden rijdende elektrische kraan uit 1953-1954, uitgerust met een topbeweging met tegengewicht, gebouwd door een van de belangrijke Belgische constructeurs. het betreft tevens een materiële illustratie van de wijze waarop de haveninfrastructuur in de Antwerpse haven vanaf 1909 steeds méér met behulp van elektriciteit als drijfkracht functioneerde alsook van de aankoop van steeds zwaardere havenkranen.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.