Beschermd monument

Hoeve: woonhuis

Beschermd monument van 22-04-1993 tot heden

ID: 5566   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5566

Besluiten

Hoeven, kastelen, woonhuizen, gemeentehuis, vredegerecht en hun omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 22-04-1993  ID: 2509

Beschrijving

Het woonhuis of boerenburgerhuis van deze hoeve is beschermd als monument. De schuur en de stallen behoren niet tot de bescherming.

Het beschermingsbesluit motiveert de bescherming als volgt: "als voorbeeld van een sierlijk 18de-eeuws woonhuis van een hoeve."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000782, Venstraat 7 : woonhuis hoeve (S.N., 1993)


Waarden

Het woonhuis van de hoeve is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Boerenburgerhuis

Venstraat 7 (Zandhoven)
18de-eeuws dubbelhuis van zeven traveeën en één bouwlaag onder schilddak waarin rechthoekig dakvenster onder driehoekig fronton.