Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Belgische opslagplaats voor springstof Eerste Wereldoorlog

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 09-11-2011 tot heden

ID: 55685   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/55685

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Betonnen militaire constructie, in 1916 of 1917 gebouwd door de Belgische genie, voor de opslag van springstof waarmee het sluizencomplex van de Ganzenpoot zou kunnen ondermijnd worden, indien de geallieerde legerleiding dit bij een eventuele Duitse doorbraak noodzakelijk zou achten.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Belgische opslagplaats voor springstof Eerste Wereldoorlog

Brugse Steenweg zonder nummer (Nieuwpoort)
Betonnen militaire constructie, in 1916 of 1917 gebouwd door de Belgische genie, voor de opslag van springstof waarmee het sluizencomplex van de Ganzenpoot zou kunnen ondermijnd worden, indien de geallieerde legerleiding dit bij een eventuele Duitse doorbraak noodzakelijk zou achten.