Beschermd monument

Stapelhuis Rubens-Zuid

Beschermd monument van 03-03-1994 tot heden

ID: 5569   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5569

Besluiten

Opslagplaatsen
definitieve beschermingsbesluiten: 03-03-1994  ID: 2633

Beschrijving

Deze bescherming betreft het gehele pakhuis Rubens-Zuid.Waarden

Het pakhuis Rubens Zuid is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Stapelhuis Rubens-Zuid

Oudeleeuwenrui 13 (Antwerpen)
Langgerekt pakhuis op een L-vormige plattegrond tussen de Oudeleeuwenrui en de Spanjaardsteeg, volgens de bouwaanvraag opgetrokken in 1850. Bouwheer was de ondernemer Alphonse Belpaire, die als ingenieur van Bruggen en Wegen wellicht ook instond voor het ontwerp.