Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Sint-Franciscus Xaveriusziekenhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
55807
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/55807

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Complex palend, ten N. aan de Spaanse Loskaai, ten W. aan de Spanjaardstraat, ten Z. aan de Woensdagmarkt en ten O. aan het Krom Genthof. In 1807 vestigen een aantal zwartzusters zich aan de Woensdagmarkt om zich toe te leggen op thuiszorg en -verpleging. In 1927 werd een eerste stap gezet om een kliniek op te richten.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Sint-Franciscus Xaveriusziekenhuis

Spaanse loskaai 1 (Brugge)
Complex palend, ten noorden aan de Spaanse Loskaai, ten westen aan de Spanjaardstraat, ten zuiden aan de Woensdagmarkt en ten oosten aan het Krom Genthof.