Beschermd cultuurhistorisch landschap

Reivennen

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 23-09-1985 tot heden

ID
5581
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5581

Besluiten

De Reivennen
definitieve beschermingsbesluiten: 23-09-1985  ID: 2085

Beschrijving

De bescherming als landschap omvat de Reivennen te Geel.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de natuurwetenschappelijke en de esthetische waarde als volgt werden gemotiveerd:

De natuurwetenschappelijke waarde van het gebied wordt bepaald door de aanwezigheid van het ven met onder meer ronde en kleine zonnedauw, veenpluis en snavelzegge, de vochtige heide met dopheide, de droge heide met struikheide en stekelbrem en het matig voedselrijk grasland met zijn typische vegetatie en door het voorkomen van gradiƫntsituaties bij de overgangen van het ven naar de vochtige heide en van de vochtige naar de droge heide.

De esthetische waarde van de Reivennen wordt bepaald door de gunstige ligging ten opzichte van de omgeving en door de variatie in het in oppervlakte beperkte landschap door de aanwezigheid van verschillende habitats: ven, vochtige en droge heide.

  • Archief Onroerend Erfgoed Antwerpen, DA000654, De Reivennen, advies Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (1985).


Waarden

De Reivennen zijn beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

wetenschappelijke waarde

in casu natuurwetenschappelijke waarde

esthetische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Reivennen

Amerikalaan, Kievermont (Geel)
De Reivennen worden gekenmerkt door de aanwezigheid van verschillende habitats, namelijk vennen, vochtige heide en droge heide. Het ven, zeldzaam voor de streek omwille van de grote kwetsbaarheid, bevindt zich bijna op het hoogste punt van de omgeving.