Commissariaat Politie Havenafdeling: gevels en bedaking

Beschermd monument van 07-04-1995 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Bordeauxstraat
Locatie Bordeauxstraat 12, Bordeauxstraat 14 (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/879.1
  • OA002634

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Politiecommissariaat van de 7de Wijk en Verbandhuis

Bordeauxstraat 12-14, Antwerpen (Antwerpen)

Voormalig politiecommissariaat en verbandhuis voor hulp aan gekwetsten en drenkelingen, gebouwd door de Stad Antwerpen naar een ontwerp van stadsbouwmeester Pieter Dens uit 1877, voltooid in 1878.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Deze bescherming betreft de gevels en aansluitende bedaking van het politiebureau.

Waarden

Bordeauxstraat 12-14, gevels en aansluitende bedaking, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Het interessantste werk van architect Dens is ongetwijfeld het gebouw van het Atheneum te Antwerpen. De politiecommissariaten zijn echter ontegensprekelijk van belang in het geheel van zijn werk. In de eerste plaats omwille van het aantal (9) dat in een korte tijdspanne gebouwd werd, vervolgens omwille van de eigen inspiratie die in de neorenaissancetraditie wortelt. Alhoewel al deze commissariaten rond eenzelfde periode gebouwd werden is de vormgeving toch telkens verschillend. De architect paste zijn werk telkens aan aan de mogelijkheden van de bouwplaats en liet de graad van detaillering van de gevels afhangen van de status van de wijk waarin het gebouw werd ingeplant.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.