Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID: 55936   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/55936

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Burgerhuis, hersteld volgens plan van 1922 van architect F. Van Severen (Dendermonde). In tegenstelling tot het ontwerp met eenvoudiger parement van geglazuurde tegels en met idem opstand als het aanpalende rijhuis nr. 24.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Zwarte Zustersstraat 22 (Dendermonde)
Burgerhuis, hersteld volgens plan van 1922 van architect F. Van Severen (Dendermonde). In tegenstelling tot het ontwerp met eenvoudiger parement van geglazuurde tegels en met idem opstand als het aanpalende rijhuis nummer 24.