Molenromp met maalderij

Beschermd monument van 04-02-1999 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Opwijk
Deelgemeente Mazenzele
Straat Kouterbaan
Locatie Kouterbaan 17 (Opwijk)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/23060/108.1
  • 4.01/23060/118.1
  • OB001277

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Molenromp met maalderij

Kouterbaan 17, Opwijk (Vlaams-Brabant)

Windmolen opgetrokken circa 1850, bakstenen molenromp met nog drie zolders onder plat dak met troggewelf, bijgebouwen in bakstenen metselwerk.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de molenromp met maalderij van de graanmolen.

Waarden

De molenromp met maalderij, met inbegrip van de maalinrichting met toebehoren en bijgebouwen, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde, industrieel-archeologische waarde

Als voorbeeld van een windmolen die na een veel voorkomend ongeval (brand) dat daarenboven gebeurde in een periode waarin windmolens aan economisch belang inboetten, in 1912 werd gemechaniseerd, met andere woorden werd voorzien van een motor en van efficiëntere maal- en transporttoestellen, waarbij de machinekamer werd ondergebracht in een nieuw op waaiervormig grondplan opgerichte bijgebouw dat ook extra opslagplaats verschafte; als voorbeeld van een voormalige windmolen circa 1850 werd opgetrokken op een kouter waar voorheen reeds vier windmolens werden opgericht wat ongetwijfeld verband houdt met de goede windvang ter plaatse.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.