Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Kasteeldomein Fruithof

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 16-07-1993 tot heden

ID
5600
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5600

Besluiten

Geografisch pakket Boechout
definitieve beschermingsbesluiten: 16-07-1993  ID: 2535

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht omvat het kasteel Fruithof met het omliggende domein met koetshuis, hoeve en tuin met vijver en toegangsdreef.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht volgend gemotiveerd advies uit. Het kasteel Fruithof en omgeving met inbegrip van de hoeve heeft historische en volkskundige waarde als gaaf voorbeeld van kasteel in neorococostijl opgetrokken in 1927-1928, dat zich bevindt op het domein van een 18de-eeuws hof van plaisantie, waarvan het koetshuis nog een overblijfsel is. Zijn volkskundige waarde vindt de hoeve – opgetrokken tussen 1804 en 1813 – in het feit dat het een gaaf exemplaar betreft van het langgerekte type waarbij een woning, stalling en opslagplaats voor veldvruchten in eenzelfde gebouw werden ondergebracht.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000789, Kasteel Fruithof, advies KCML (1993).


Waarden

Kasteel Fruithof en de nabijgelegen hoeve zijn beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

volkskundige waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Hoeve bij Kasteel Fruithof

Fruithoflaan 19-21 (Boechout)
Langgestrekte hoeve namelijk woonstalhuis bij zogenaamd Kasteel Fruithof, uit het eerste kwart van de 19de eeuw; 19de-eeuws bakhuis.


Kasteel Fruithof

Fruithoflaan 15 (Boechout)
Nagenoeg U-vormig kasteel, ingeplant in beboomd park, bereikbaar langs niet verharde dreef. Voorts, koetshuis aan westzijde van het park, en door verscheidene aanbouwsels vervormde stalling aan de oostzijde.