Van Dyckhoeven

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 16-07-1993 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Boechout
Deelgemeente Boechout
Straat Hellestraat
Locatie Hellestraat, Hellestraat 89-91 (Boechout)
Alternatieve naam Van Dijckhoeven

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/11004/104.1
  • OA001425

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Van Dyckhoeven

Hellestraat 89-91, Boechout (Antwerpen)

Op omhaagd terrein gelegen hoeven met losstaande bestanddelen, gekasseide erven. Tot in het midden van de 19de eeuw stond er slechts één hoeve.

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht betreft twee hoeven met losse bestanddelen, zogenaamd Van Dyckhoeven, de tuin aan de straatzijde en de agrarische omgeving gelegen ten noorden van de hoeven.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde van de Van Dijckhoeven als volgt werd gemotiveerd: twee hoeven met losstaande bestanddelen met 19de-eeuws uitzicht, doch enkele bouwnaden bij nummer 89 en het volume van nummer 91 laten een 18de-eeuwse kern vermoeden. Het is een vrij gaaf bewaard geheel dat door zijn ligging (twee hoeven op hetzelfde domein) en voornamelijk door de opbouw van het woonhuis met aansluitende stal van nummer 91 uniek is voor de streek.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000789, Van Dijckhoeven, advies KCML (1993).

Waarden

De zogenaamde Van Dijckhoeven zijn beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

volkskundige waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.